Piscina Tàrrega

Cap d’Obra Contractista

del present projecte consisteix en la construcció una piscina coberta de 1245m2 ubicada en el solar contigu a la piscina coberta municipal de Tàrrega. El projecte contempla, a mes de l’esmentada piscina la construcció d’uns vestidors i solàrium, amb una dotació mínima d’aquests serveis ajustat al tipus  d’activitat. El promotor és l’Ajuntament de Tàrrega i l’actuació és una nova fase en la creació d’una àrea esportiva  pel municipi que actualment compta amb un poliesportiu i una piscina coberta i que té previst de completar-se amb una nova pista d’atletisme, un poliesportiu, un gimnàs, un restaurant i una zona de pícnic.

El solar previst es situa al sud del municipi, en la terrassa fluvial del riu que el travessa i queda delimitat per la nova piscina coberta, un camp de futbol existent, una nova urbanització en procés de construcció a l’oest i s’alinea a l’est amb el cos de vestuaris de l’esmentada piscina coberta. És una àrea en procés d’urbanització que compta amb tots els serveis i és accessible tant per vianants com per vehicles.