Perfil

Gestió, Coordinació i Direcció d’Obra

Fundada l’any 2000, neix amb el plantejament d’omplir un buit en el mercat de la construcció, com és el de la gestió d’obra (Project Manager Promotor). A partir de l’any 2008 l’empresa PLANING PLANIFICACIÓ SEGUIMENT I CONTROL, S.L, que fins llavors exercia la seva funció en contractes dins del sector privat, quedà substituïda per l’empresa: PLANING D’OBRES 2004,S.L la qual assumeix les funcions de Gestió, Coordinació i Direcció d’Obra i d’Execució dels diferents contractes dins del sector privat i iniciant també la contractació dins del sector públic.

PLANING en l’actualitat, també proporciona als seus clients serveis de Redacció de Projectes Arquitectònics tant bàsics com executius que complementen la gestió i direcció de l’obra.

PLANING proporciona als seus clients les millors i més eficients respostes en les diferents etapes de l’execució d’una obra, des de la planificació inicial, econòmica i tècnica, fins a l’execució i lliurament de la mateixa.
Sempre buscant la superació a través de la innovació i l’aplicació de noves tecnologies, així com el compromís amb el desenvolupament sostenible. El principal objectiu de PLANING es ajudar a construir el futur millorant el nivell de vida dels ciutadans des del compromís social i la responsabilitat professional i amb aquesta comesa treballem amb la Metodologia BIM amb tècnics especialitzats.

Equip

Josep Montoliu
Arq. Tècnic / Enginyer d’Edificació
Soci Fundador
Francesc Barberà
Arq. Tècnic / Enginyer d’Edificació
fbarbera@planingobres.com

Josep M. Escobedo
Arq. Tècnic / Enginyer d’Edificació
jmescobedo@planingobres.com

Xavier Barberà
Arquitecte / BIM Mànager
xbarbera@planingobres.com

Carme Hernández
Comptabilitat
planingobres@planingobres.com

Pilar Mendiburu
Administració
planingobres@planingobres.com

Contacte

Pol. Ind. Camí dels Frares
Carrer H Nau L
25190 Lleida

Fes-nos una consulta sense compromís

Clients