Pavelló Torredembarra

Cap d’Obra Contractista

La zona esportiva municipal de Torredembarra està situada al nord de la població i resta envoltada a llevant i a sud per una àrea residencial tipus ciutat-jardí prou consolidada. Tota la zona és prou planera però els carrers d’accés es consideren estrets en relació a l’activitat que en un futur a mig termini es presumeix que tindrà.

A la zona esportiva municipal de Torredembarra s’hi troben concentrades la pràctica totalitat de les instal·lacions esportives públiques del municipi: pista d’atletisme, camp de futbol, piscina amb possibilitat de cubrició mòbil durant l’hivern i tardor, pistes de handbol i futbol sala, pistes de petanca, vestidors i pistes de tennis.

L’Ajuntament de Torredembarra disposa d’una excepcional zona esportiva composada de diversos equipaments esportius, els quals s’han anat construint al llarg del temps, com a conseqüència de dotar a la ciutat d’un equipament integral d’acord amb les demandes de la ciutat. La concatenació d’aquestes instal·lacions, al no haver-se realitzat des d’una planificació global, s’han anat resolent mitjançant afegits, els quals els hi manquen aquesta falta de planificació inicial. Per tot això s’iniciaren els treballs amb un avenç d’ordenació general de l’àrea esportiva de manera que es permeti l’ampliació de les pistes de tennis, es faciliti la creació d’un passeig en direcció nord sud com a eix de les circulacions principals tot creant també una placeta central en el creuament amb un eix transversal que permetrà l’accés de servei des de la carretera que vé de l’autopista i des de la zona de ciutat jardí situada a llevant.

 

El projecte global de pavelló i futura piscina coberta plantejava un únic volum de planta rectàngular amb un tall transversal situat a uns dos terços del costat mes llarg, de manera que la part menor correspondrà a les piscines cobertes i la major pròpiament al pavelló triple.

El volum es disposa amb l´eix longitudinal seguint una paral.lela al passeig estructurador de tota la zona esportiva municipal, aproximadament en direcció nord-sud. D´aquesta manera la futura piscina, situada transversalment, oferirà un gran finestral orientat a sud, molt favorable per a la seva òptima climatització; d´altra banda la pista principal de jocs es situa segons l´eix nord-sud amb la qual cosa també es millora la il.luminació natural, a través de les obertures perimetrals i zenitals que hom preveuen.

El volum es separa uns 10 mts. del carrer lateral i uns 15 mts. de les pistes de tenis existents, de tal manera que restarà envoltat de jardins i vials pel accés de servei .

Atenent la gran envergadura que acostumen a presentar aquests complexes esportius s´ha procurat reduïr el seu impacte visual soterrant una de les plantes i creant uns lleugers talusos per dos costats fins entregar-se amb el terreny de l´ampliació i amb la voravia del carrer lateral.