INS Torrefarrera

Direcció d’Execució d’Obra

L’edifici es configura en planta en forma de “L”, amb un cos longitudinal paral·lel al carrer Corts Catalanes de planta baixa + 2P, que conté la major part del programa i un cos perpendicular de planta baixa, que conté el gimnàs, els vestidors i la cafeteria. Aquesta configuració allibera espai per la zona de jocs, les tres pistes i la futura ampliació de batxillerat.

 

S’accedeix al centre des del carrer de les Corts Catalanes, prop de la cruïlla amb l’avinguda Europa. L’edifici s’eleva lleugerament sobre la cita del carrer en aquest punt. A l’entrada es disposa d’una àrea exterior dedicada a l’aparcament de bicicletes.

El vestíbul, dona accés a les àrees docents en les diferents plantes així com a la biblioteca i a la zona administració en planta baixa. És un espai a tota alçada que permet una lectura global de l’edifici i de l’espai lliure exterior del centre a través d’un porxo que relaciona els diferents cossos que composen l’ institut. A aquest espai de triple alçada, s’hi obre l’escala principal.

El corredor central a les plantes i el porxo en planta baixa articulen totes les relacions horitzontals.

 

S’han disposat els espais corresponents a aules, laboratoris i tallers i els seus serveis sobre un bloc lineal que representa el 80% de la superfície construïda total, amb PB+2 i a doble cara, amb un passadís central per tal d’optimitzar les superfícies de circulació.

El 100% dels espais tipus aula es situen sobre la cara estrictament nord amb una façana llisa, mentre que la resta d’espais, orientats a sud queden protegits de l’assolellament mitjançant les viseres prefabricades que configuren una façana amb relleu que garanteix la total protecció solar de les obertures de març a setembre. La part ocupada per “departaments” es protegeix així mateix de manera suficient amb lames horitzontals. Disposarà així mateix de proteccions tipus screen.

Aquest bloc lineal (EW) ocupa tota l’amplada disponible del solar descomptada la reserva per a la seva ampliació. La resta del programa funcional es disposa en una peça perpendicular d’una sola planta. Un porxo en “L” relaciona les 2 peces amb el vestíbul del centre i l’accés.

Els dos cossos abracen la zona ocupada per la zona de jocs i les pistes esportives.