CAP Hospital lleuger Balaguer

Direcció d’Execució d’Obra

L’Hospital Lleuger de Balaguer està situat al carrer Àngel Guimerà, en una zona d’equipaments locals, al voltant de l’eix del carrer del Miracle i la plaça Mercadal. Es tracta d’un emplaçament cèntric i ben comunicat, però que te importants mancances pel que fa a superfície de sòl disponible. El CAP actual ocupa la totalitat del solar, de manera que l’ampliació es situa sobre una porció de terreny on ara hi ha una antiga piscina. Aquesta situació condiciona la proposta en tres sentits:

– La situació urbana propera al centre històric, al costat del Teatre Municipal i d’una mitgera existent.

– Les reduïdes dimensions del solar que obliguen a una actuació en alçada i fan que s’esgoti

qualsevol nova possibilitat d’ampliació.

– La necessitat de minimitzar l’impacte de les obres sobre el CAP en funcionament.

La proposta intenta donar resposta als condicionats esmentats amb atenció a les condicions urbanes i volumètriques del lloc:

– Adaptació a un gàlib molt ajustat, amb una alçada reguladora de 16 m, vinculada al edifici existent d’habitatges però insuficient per a la construcció de cinc plantes amb condicions de alçada interior i cel ras adequades a l’ús sanitari.

– Reforç de la imatge publica de l’edifici i situació de l’accés al carrer A. Guimerà.

– Concepció unitària de l’edifici per a millorar la gestió i el manteniment del centre.

Un cop acabades les obres, l’actual CAP i el nou hospital lleuger disposen d’una estructura unitària, amb un esquema únic de circulacions, accessos i instal·lacions.