Centre Branemark

L’edifici està situat a la cantonada als carrers Baldomer Gili i Roig i Avinguda Alcalde Rovira Roure , la parcel·la és allargada i pràcticament plana, estant travessada pel carrer Enric Farreny, té una superfície de 5.022 m².

El sistema constructiu és a base d’estructura de formigó, forjats reticulars (soterrani-semi-soterrani) i unidireccionals (plantes Baixa-primera i segona), pilars de formigó en pàrquing i metàl·lics en la resta, parets de ceràmica amb façana ventilada i envidrada amb fusteria d’acer. Les cobertes seran del tipus plana. 

El programa està distribuït en dues plantes sota rasant on s’inclouen les sales d’instal·lacions necessàries per a l’execució de la consulta odontològica i aparcaments i tres plantes sobre rasant.

En planta baixa es distribueix en tres zones:

Zona comú on s’inclou la recepció, les sales d’espera, banys i accessos a plantes superiors.

Zona d’administració que inclou tres despatxos.

Zona de consultes amb una sala d’esterilització i 8 consultes d’endodòncia.

Zona d’Ortodòncia.

En planta primera es distribueix en 3 zones:

Zona de metges amb sales privades.

Zona de consultes d’higiene amb 4 consultes i espais annexes.

Zona de cirurgia.

En planta segona s’ubiquen exclusivament zones privatives de vestuaris per als metges i magatzem.